Sunday, January 9, 2011

Turtle Kura-kura

Banyak2x binatang, biNatang aPe yang keluar haid=Head  
( teka-teki harus dilontarkan dengan Percakapan, tiap orang yang dengar akan memikirkan Haid sedangkan yang kita maksudkan HEAD)


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...